Program

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

O naše okolí budeme pečovat s rozmyslem a citem. Nebudeme sekat v suchu a zalévat v dešti. Do květináčů vrátíme květiny a stromy budeme sázet tam, kde to jde. V ulicích postavíme zelené stěny z trvalek, mechů a popínavek, které pochytají hodně nečistot. Podpoříme zelené střechy a fasády a zájemcům dáme popelnice na bio odpad. Vysázíme více květinových luk, které přilákají včely a ostatní hmyz a udrží vláhu. Vrátíme do veřejného prostoru vodu a zavedeme environmentální výuku. Zavedeme nabíjecí stanice na elektromobily a elektrokola.

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ
A VÝCHOVY

Chytré děti potřebují chytré školy a chytré školy potřebují chytré učitele. Podpoříme vzdělávání a výuku jazyků, všem dětem ze Šestky zajistíme místo ve školce a ve škole a zjednodušíme zápisy. Zavedeme environmentální výchovu a podpoříme vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Kdo si hraje, nezlobí, a proto napneme síly směrem k mimoškolním aktivitám a nejrůznějším kroužkům.

ÚZEMNÍ ROZVOJ
A PLÁNOVÁNÍ

Ne všechno, kde rostou náletové břízky a býlí, je městská zeleň. Při povolování výstavby budeme maximálně dbát na celkového genia loci a na potřeby daného místa a jeho obyvatel. Aktivně budeme vyhledávat cenné stavby a usilovat o jejich ochranu. Dokončíme plán strategického rozvoje Prahy 6 a podle něho budeme přistupovat k dalšímu rozvoji. Jasně pojmenujeme potřeby a podmínky jednotlivých částí Prahy 6 pro výstavbu nových domů, aby developeři věděli předem, co je u nás čeká.

ODPOVĚDNÁ SPRÁVA

Praha 6 je bohatá, ale ne tolik, aby si mohla dovolit plýtvat. Utrácíme jen tehdy, máme-li našetřeno a za věci, které nejsou předražené. Šetřit budeme i dál, abychom udrželi příjmy a výdaje v rovnováze a nebudeme nic tajit. Kostlivci patří do kostnice a ne do skříní na radnici, proto budeme dbát na kvalitu a výhodnost smluv, které budeme podepisovat. Plánování investic vrátíme na radnici a ze SNEO uděláme centrum komunálních služeb.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
OBLAST

Šestka je nejstarší, a proto musíme pro naše seniory udržovat služby na vysoké úrovni a maximálně dostupné. Do čtyř let zřídíme 120 lůžek v ubytovacích zařízeních, zlepšíme paliativní péči a stacionární služby. Z polikliniky na Břevnově uděláme moderní zdravotně-sociální uzel a zavedeme přehledný a spravedlivý dotační program pro organizace pomáhající lidem s hendikepem, seniorům a jinak znevýhodněným lidem. Důležité je být v obraze, a proto si dáme záležet na tom, aby senioři věděli o nás a my o nich. Z bytů, co nám zbyly po velkých výprodejích, uděláme startovací a ústupové bydlení a vytvoříme si rezervu, abychom měli dost bytů pro učitele, strážníky, policisty, hasiče a lékaře nebo pro případ nouze.

KULTURA, SPORT
A VOLNÝ ČAS

Potmě se věci dělají špatně, proto osvětlíme dětská hřiště a sportoviště. Zeptáme se vás, co vám na nich chybí a kde byste chtěli nová. Toalety umíme také, jen je třeba počítat s tím, že se musí uklízet, a proto nemohou být úplně zadarmo. Chceme odlehčit Ladronce, a proto budeme dál bojovat o Džbán. Sportování a pohybové aktivity budeme dál rozšiřovat i do parků, aby se mohl kdokoliv kdykoliv protáhnout. Pořadatelům velkých akcí dáme navybranou – buď zaplatí, nebo nebudou používat jednorázové plastové věci. Příspěvky na kulturu budeme rozdělovat spravedlivě, transparentně a předvídatelně a přihlásíme se k tradičním kulturním podnikům.

PARTICIPACE
A OTEVŘENÁ RADNICE

Otevřeli jsme radnici a zapojili vás do plánování projektů a řízení samosprávy. Zavírat neplánujeme a dialog s veřejností posílíme. Chceme, abyste snadno našli, co potřebujete a měli jste k ruce web, na kterém se neztratíte. Podpoříme komunitní projekty a plánování a budeme pokračovat v participaci. Se spolky se budeme pravidelně scházet a radit, abychom si rozšířili obzory a dozvěděli se, co vám chybí nebo vás trápí.

DOPRAVA

Budeme nadále podporovat prostředky hromadné dopravy. Přespolní auta je lepší nechat za Prahou, proto budeme i dál tlačit na výstavbu P+R parkovišť na okraji města. Ve městě dokončíme parkovací zóny a budeme s vámi konzultovat projekty podzemních garáží. Za okruh kolem Prahy a ostatní strategické liniové stavby, jako dráha na letiště, Břevnovská radiála a obchvat Kulaťáku se budeme bít do úmoru. Cyklisté nepatří pod kola náklaďáků, ale zaslouží si své vlastní trasy. Hlavní tahy postupně pokryjeme tichým asfaltem a vysázíme podél nich takové rostliny, které pochytají maximum nečistot.

BEZPEČNOST
A PREVENCE

Strážníci sice nejsou oblíbení, ale jsou potřební. My je budeme podporovat, aby měli dobré vybavení a bylo jich dost a vy jste se na ně mohli spolehnout. Prevence a zvyšování povědomí o bezpečnostních rizikách je dnes důležité. My se neomezíme jen na protidrogovou prevenci, ale i na kyberšikanu, výuku první pomoci a zvyšování bezpečnosti škol a školek. Vytvoříme také kvalitní podmínky pro pracoviště a centra, která se prevencí a pomocí zabývají, aby byla na nejvyšší možné úrovni. Osvětlené přechody jsou jasná věc.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

O naše okolí budeme pečovat s rozmyslem a citem. Nebudeme sekat v suchu a zalévat v dešti. Do květináčů vrátíme květiny a stromy budeme sázet tam, kde to jde. V ulicích postavíme zelené stěny z trvalek, mechů a popínavek, které pochytají hodně nečistot. Podpoříme zelené střechy a fasády a zájemcům dáme popelnice na bio odpad. Vysázíme více květinových luk, které přilákají včely a ostatní hmyz a udrží vláhu. Vrátíme do veřejného prostoru vodu a zavedeme environmentální výuku. Zavedeme nabíjecí stanice na elektromobily a elektrokola.

ODPOVĚDNÁ SPRÁVA

Praha 6 je bohatá, ale ne tolik, aby si mohla dovolit plýtvat. Utrácíme jen tehdy, máme-li našetřeno a za věci, které nejsou předražené. Šetřit budeme i dál, abychom udrželi příjmy a výdaje v rovnováze a nebudeme nic tajit. Kostlivci patří do kostnice a ne do skříní na radnici, proto budeme dbát na kvalitu a výhodnost smluv, které budeme podepisovat. Plánování investic vrátíme na radnici a ze SNEO uděláme centrum komunálních služeb.

PARTICIPACE
A OTEVŘENÁ RADNICE

Otevřeli jsme radnici a zapojili vás do plánování projektů a řízení samosprávy. Zavírat neplánujeme a dialog s veřejností posílíme. Chceme, abyste snadno našli, co potřebujete a měli jste k ruce web, na kterém se neztratíte. Podpoříme komunitní projekty a plánování a budeme pokračovat v participaci. Se spolky se budeme pravidelně scházet a radit, abychom si rozšířili obzory a dozvěděli se, co vám chybí nebo vás trápí.

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁNÍ
A VÝCHOVY

Chytré děti potřebují chytré školy a chytré školy potřebují chytré učitele. Podpoříme vzdělávání a výuku jazyků, všem dětem ze Šestky zajistíme místo ve školce a ve škole a zjednodušíme zápisy. Zavedeme environmentální výchovu a podpoříme vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Kdo si hraje, nezlobí, a proto napneme síly směrem k mimoškolním aktivitám a nejrůznějším kroužkům.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
OBLAST

Šestka je nejstarší, a proto musíme pro naše seniory udržovat služby na vysoké úrovni a maximálně dostupné. Do čtyř let zřídíme 120 lůžek v ubytovacích zařízeních, zlepšíme paliativní péči a stacionární služby. Z polikliniky na Břevnově uděláme moderní zdravotně-sociální uzel a zavedeme přehledný a spravedlivý dotační program pro organizace pomáhající lidem s hendikepem, seniorům a jinak znevýhodněným lidem. Důležité je být v obraze, a proto si dáme záležet na tom, aby senioři věděli o nás a my o nich. Z bytů, co nám zbyly po velkých výprodejích, uděláme startovací a ústupové bydlení a vytvoříme si rezervu, abychom měli dost bytů pro učitele, strážníky, policisty, hasiče a lékaře nebo pro případ nouze.

DOPRAVA

Z Dejvic na Smíchově za 7 minut? Tunelbusy ano. Budeme se o ně rvát, stejně jako o další prostředky hromadné dopravy. Přespolní auta je lepší nechat za Prahou, proto budeme i dál tlačit na výstavbu P+R parkovišť na okraji města. Ve městě dokončíme parkovací zóny a budeme s vámi konzultovat projekty podzemních garáží. Za okruh kolem Prahy a ostatní strategické liniové stavby, jako dráha na letiště, Břevnovská radiála a obchvat Kulaťáku se budeme bít do úmoru. Cyklisté nepatří pod kola náklaďáků, ale zaslouží si své vlastní trasy. Hlavní tahy postupně pokryjeme tichým asfaltem a vysázíme podél nich takové rostliny, které pochytají maximum nečistot.

ÚZEMNÍ ROZVOJ
A PLÁNOVÁNÍ

Ne všechno, kde rostou náletové břízky a býlí, je městská zeleň. Při povolování výstavby budeme maximálně dbát na celkového genia loci a na potřeby daného místa a jeho obyvatel. Aktivně budeme vyhledávat cenné stavby a usilovat o jejich ochranu. Dokončíme plán strategického rozvoje Prahy 6 a podle něho budeme přistupovat k dalšímu rozvoji. Jasně pojmenujeme potřeby a podmínky jednotlivých částí Prahy 6 pro výstavbu nových domů, aby developeři věděli předem, co je u nás čeká.

KULTURA, SPORT
A VOLNÝ ČAS

Potmě se věci dělají špatně, proto osvětlíme dětská hřiště a sportoviště. Zeptáme se vás, co vám na nich chybí a kde byste chtěli nová. Toalety umíme také, jen je třeba počítat s tím, že se musí uklízet, a proto nemohou být úplně zadarmo. Chceme odlehčit Ladronce, a proto budeme dál bojovat o Džbán. Sportování a pohybové aktivity budeme dál rozšiřovat i do parků, aby se mohl kdokoliv kdykoliv protáhnout. Pořadatelům velkých akcí dáme navybranou – buď zaplatí, nebo nebudou používat jednorázové plastové věci. Příspěvky na kulturu budeme rozdělovat spravedlivě, transparentně a předvídatelně a přihlásíme se k tradičním kulturním podnikům.

BEZPEČNOST
A PREVENCE

Strážníci sice nejsou oblíbení, ale jsou potřební. My je budeme podporovat, aby měli dobré vybavení a bylo jich dost a vy jste se na ně mohli spolehnout. Prevence a zvyšování povědomí o bezpečnostních rizikách je dnes důležité. My se neomezíme jen na protidrogovou prevenci, ale i na kyberšikanu, výuku první pomoci a zvyšování bezpečnosti škol a školek. Vytvoříme také kvalitní podmínky pro pracoviště a centra, která se prevencí a pomocí zabývají, aby byla na nejvyšší možné úrovni. Osvětlené přechody jsou jasná věc.